خدایا عاشقتم!

امروز فهمیدیم که احتمال حج رفتنمون تو عید خیلی زیاده. خدا جونم شرمنده ام! روزی که تولد امام رضاست این خبر خوش رو به من با این همه رو سیاهی دادی. دمت گرم خدا جونم. دوسِت دارم. بووووس

/ 1 نظر / 55 بازدید