امسال دلم بیش از همیشه برای اضطراب لذیذ روزهای نزدیک به ماه مهر تنگ شده. دلم بدجوری حال و هوای مهرماه، کتاب، دفتر، مداد و پاک کن نو کرده. عجیب دلتنگ بوی ماه مهر هستم. هر شب و صبح با نفس هایی عمیقتر از هر سال برای استشمام عطر مهرماه ریه هام رو پر از هوا می کنم ولی دریغ.

امسال خرد شدن برگهای زرد پاییزی زیر پاهای محصلین بازیگوش رو به نظاره خواهم نشست. 

پاییز امسال برایم متفاوت‌تر از پاییز هر سال دیگری است. ولی همچنان محبوب‌ترین فصل سال برایم باقی خواهد ماند. 

راستی سایت بنیاد کودک رو فراموش نکنید. لذت هدیه دادن مهرماه کم لذتی نیست قلب.  

زندگی کابوس واره معصومه رو از وبلاگ من و روزهای فصل سوم زندگی(فندق) خوندم. من فکر می کنم ما به عنوان شکرانه سلامتی که از لطف خدا داریم در مقابل این کودک معصوم و هزاران دردمند دیگر جامعه تا حدودی مسئولیم متفکر